افزودن تصویر از فضای اختصاصیآموزش کارتونی کردن تصاویر

افکت کارتونی کردن تصاویر
با استفاده از پلاگین Topaz Clean
سطح : متوسط
حجم فیلم آموزش : 12MB
حجم پلاگین : 57MB
برای دریافت آموزش و فایل ها به کانال مراجعه کنید