ساخت یک پرتره تشکیل شده از روزنامه با استفاده از فتوشاپ

در این آموزش یاد می گیرید که با استفاده از یکسری از تکنیک های حرفه ای در فتوشاپ یک تصویر پرتره را طوری تغییر بدهید گویی تصویر نهایی از کنار هم قرار گرفتن چند روزنامه ایجاد شده است

1. عکس زیر را بر روی کامپیوتر ذخیره کرده و وارد فتوشاپ کنید . کلیدهایCtrl+O

1 ساخت یک پرتره تشکیل شده از روزنامه با استفاده از فتوشاپ

2. یک کپی از لایه اصلی با فشردن کلیدهای Ctrl+J بگیرید . 
2.1. سپس کلیدهای Ctrl+Shift+U را بفشارید تا رنگ لایه کپی گرفته شده مشکی شود .

2 ساخت یک پرتره تشکیل شده از روزنامه با استفاده از فتوشاپ

3 ساخت یک پرتره تشکیل شده از روزنامه با استفاده از فتوشاپ

3. 5 گروه ایجاد کنید و هر کدام را به ترتیب از 1 تا 5 شماره گذاری کنید .

4 ساخت یک پرتره تشکیل شده از روزنامه با استفاده از فتوشاپ

4. لایه دوم را انتخاب کنید . از منوی Filter > filter Gullary را انتخاب و تنظیمات پیش فرض را تغییر بدهید .

5 ساخت یک پرتره تشکیل شده از روزنامه با استفاده از فتوشاپ

6 ساخت یک پرتره تشکیل شده از روزنامه با استفاده از فتوشاپ

7 ساخت یک پرتره تشکیل شده از روزنامه با استفاده از فتوشاپ

8 ساخت یک پرتره تشکیل شده از روزنامه با استفاده از فتوشاپ

5. به این مرحله خوب دقت کنید تا سوالی برای شما پیش نیاید . تصویر با افکت دارای یک هارمونی رنگ خاکستری تیره و روشن است . در این مرحله باید هر نوع رنگی در یک گروه قرر بگیرد .
5.1. عصای جادویی را با تنظیمات مشخص شده انتخاب کنید .
5.2. لایه دوم را انتخاب و روی سطح پس زمینه سفید کلیک کنید تا Select شود .
5.3. سپس لایه گروه 1 و کلیک بر روی آیکون ماسک (به طور خلاصه اول انتخاب لایه / دوم انتخاب رنگ / سوم گروه مشخص شده / چهارم کلیک بر روی ماسک )

9 ساخت یک پرتره تشکیل شده از روزنامه با استفاده از فتوشاپ

10 ساخت یک پرتره تشکیل شده از روزنامه با استفاده از فتوشاپ

11 ساخت یک پرتره تشکیل شده از روزنامه با استفاده از فتوشاپ

6. اینکار برای رنگهای بعدی نیز باید به همین شکل انجام شود . مراحل را با استفاده از تصویر می توانید دنبال کنید .

12 ساخت یک پرتره تشکیل شده از روزنامه با استفاده از فتوشاپ

13 ساخت یک پرتره تشکیل شده از روزنامه با استفاده از فتوشاپ

رنگ بعدی / گروه 3

14 ساخت یک پرتره تشکیل شده از روزنامه با استفاده از فتوشاپ

15 ساخت یک پرتره تشکیل شده از روزنامه با استفاده از فتوشاپ

رنگ بعدی / گروه 4

16 ساخت یک پرتره تشکیل شده از روزنامه با استفاده از فتوشاپ

17 ساخت یک پرتره تشکیل شده از روزنامه با استفاده از فتوشاپ

رنگ بعدی / گروه 5

18 ساخت یک پرتره تشکیل شده از روزنامه با استفاده از فتوشاپ

19 ساخت یک پرتره تشکیل شده از روزنامه با استفاده از فتوشاپ

7. تصویر روزنامه را با کلیک راست و انتخاب گزینه Save as ذخیره و وارد فتوشاپ کنید . تصویر را درگ و در گروه 5 رها کنید .

20 ساخت یک پرتره تشکیل شده از روزنامه با استفاده از فتوشاپ

21 ساخت یک پرتره تشکیل شده از روزنامه با استفاده از فتوشاپ

8.کلید Ctrl+I را بفشارید تا رنگ نوشته تا بر عکس شود . سپس از منوی مشخص شده گزینه Levels را انتخاب و تنظیمات پیش فرض را تغییر بدهید

22 ساخت یک پرتره تشکیل شده از روزنامه با استفاده از فتوشاپ

23 ساخت یک پرتره تشکیل شده از روزنامه با استفاده از فتوشاپ

24 ساخت یک پرتره تشکیل شده از روزنامه با استفاده از فتوشاپ

9. حالا از لایه روزنامه با فشردن کلیدهای Ctrl+J چند کپی بگیرید و در قسمت های مشخص شده در گروه 5به دلخواه قرار بدهید

25 ساخت یک پرتره تشکیل شده از روزنامه با استفاده از فتوشاپ

 10. مرحله 7 . 8 . 9 را باید برای 4 گروه بعدی تکرار کنیم . با این تفاوت که از گزینه Levels باید از طریق منوی Image > Adjustment دسترسی داشته باشیم تا بر روی تمام لایه ها تاثیر سیاه و سفید نزاره .

26 ساخت یک پرتره تشکیل شده از روزنامه با استفاده از فتوشاپ

27 ساخت یک پرتره تشکیل شده از روزنامه با استفاده از فتوشاپ

28 ساخت یک پرتره تشکیل شده از روزنامه با استفاده از فتوشاپ

29 ساخت یک پرتره تشکیل شده از روزنامه با استفاده از فتوشاپ

30 ساخت یک پرتره تشکیل شده از روزنامه با استفاده از فتوشاپ

31 ساخت یک پرتره تشکیل شده از روزنامه با استفاده از فتوشاپ

11. مرحله آخر هم باید روزنامه را در گروه اول قرار بدهیم . با ابزار Free transform اندازه را تغییر داده و در بخش های مختلف قرار بدهیم .

32 ساخت یک پرتره تشکیل شده از روزنامه با استفاده از فتوشاپ

33 ساخت یک پرتره تشکیل شده از روزنامه با استفاده از فتوشاپ

34 ساخت یک پرتره تشکیل شده از روزنامه با استفاده از فتوشاپ

35 ساخت یک پرتره تشکیل شده از روزنامه با استفاده از فتوشاپ

 منبع : www.learning.asarayan.com