عکس سیاه سفید

✍️ #تمرین
🌓 با توجه به آموزش رنگ کردن عکس های سیاه و سفید
🎨 تصویر را ، با سلیقه خود رنگ آمیزی کنید .