فتومونتاژ و ترکیب تصاویر

فتومونتاژ و ترکیب تصاویر
سطح : حرفه ای
فرمت : MP4
حجم فیلم آموزش : 29MB
حجم فایل های آموزش : 1MB
برای دریافت فایل ها به کانال مراجعه کنید