نوروز مبارک

گذرعمر تبریک ندارد
صافی دلها و نو شدن ها تبریک دارد!
محبت را فتوشاپ نکنیم، بلکه از صمیم قلب عشق بورزیم
چراکه گاهی فرصت باهم بودن کمتراز عمر شکوفه هاست
نوروزتان خجسته باد! 🌺

برای دریافت عیدی مجموعه فونت فارسی رایگان عضو کانال بشید